ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΜΕΡΟΣ Ι)

Μαρ 8, 2016 by

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΜΕΡΟΣ Ι)

  Από τα μέσα του 2010 μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις έχουν υπογράψει 3 πακέτα μέτρων λιτότητας, 3 μνημόνια και δυο μεσοπρόθεσμα πλαίσια δημοσιονομικής στήριξης. Η  λογική πίσω από αυτές τις υπογραφές είναι οτι με την περικοπή των εξόδων των δημόσιων ταμείων και με τα εισερχόμενα δανεικά θα εμφανιστεί πλεόνασμα.

  Φυσικά, αληθινό πλεόνασμα δεν θα εμφανιστεί ποτέ, γιατί τα πραγματικά έσοδα στα ταμεία προέρχονται από τον πλούτο που παράγει το κράτος και ο πλούτος προέρχεται από την παραγωγική διαδικασία. Συνεπώς μέχρι το κράτος να αποκτήσει δημόσιες παραγωγικές μονάδες , όσο και να μειωθούν οι δαπάνες, το ταμείο θα είναι πάντα μείον.

  Ήρθε λοιπόν η ώρα να μελετήσουμε σαν έθνος τι είναι η παραγωγή, πως θα επανεκκινηθεί και ποιά είναι τα εμπόδια. Πρώτος σταθμός είναι η κατανόηση των δυνατοτήτων παραγωγής ορυκτών-μεταλευμάτων.

  Τον Ιούλιο του 2015 το Υπουργείο παραγωγικής ανασυγκρώτησης και ενέργειας δημοσίευσε την έκθεση 88 σελίδων με τίτλο «Η ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ/ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2013-2014» απο την οποία προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.

  Αρχικά ας δούμε τι παράχθηκε στην Ελλάδα τη διετία 2013-2014 απο τον Πίνακα 1 (Παραγωγή Λατομικών/Μεταλλευτικών/Μεταλλουργικών Προϊόντων) σελ. 57

ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ποσότητα σε τόνους (Metric tons)

εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

                                                                   2013                                     2014
Βωξίτης 1.844.000 1.872.710
Αλουμίνιο, πρωτόχυτο (παραγωγή χυτηρίου) 169.457 173.1642
Αλουμίνα Al2O3 (άνυδρη) 664.512 674.045
Αλουμίνα Al2O3 (ένυδρη) 811.600 813.500
Μεικτά θειούχα μεταλλεύματα (ξηροί τον.) 227.203 219.859
Θειούχος Μόλυβδος, PbS (συμπύκνωμα, ξηροί τον.) 18.375 15.654
Θειούχος Ψευδάργυρος, ZnS (συμπύκνωμα, ξηροί τον.) 41.226 41.960
Χρυσοφόρος Αρσενοπυρίτης, FeS2

(συμπύκνωμα, ξηροί τον.)

64.837 58.335
Σιδηρονικελιούχο μετάλλευμα (λατερίτης) 2.220.790 2.382.485
Κράμα σιδηρονικελίου (FeNi) 88.910 94.952
Νικέλιο στο κράμα σιδηρονικελίου 16.890 18.481
Σκουριά Ηλεκτροκαμίνων (Η/Κ) 84.300 351.567
Σκουριά Μεταλλακτών (Μ/Τ) 83.970 83.380
Λευκόλιθος/Μαγνησίτης 383.000 360.268
Δίπυρη Μαγνησία 30.559 26.012
Καυστική Μαγνησία 57.393 70.660
Πυρίμαχες μάζες 41.985 41.023
Μπεντονίτης (πρωτογενές υλικό) 1.000.000 1.011.485
Ατταπουλγιτική Αργιλος 32.400 45.000
Χουντίτης/Υδρομαγνησίτης 15.200 5.340
Ποζολάνη 266.000 270.000
Ποζολάνες ειδικών χρήσεων 1.100 1.200
Καολίνης 0 0
Περλίτης (πρωτογενές υλικό) 890.000 985.328
Περλίτης (κατεργασμένος) 435.000 507.336
Κίσσηρις (ελαφρόπετρα) 420.000 429.872
Διοξείδιο του πυριτίου (Πυριτικό) 10.000 0
Γύψος και ανυδρίτης 760.000 664.288
Ολιβινίτης (πρωτογενές) 16.461 25.415
Αμφιβολίτης (πρωτογενές) 19.360 22.923
Ανθρακικό ασβέστιο (άμορφο και κρυσταλλικό) 345.000 414.000
Αστριοι 0 0
Χαλαζίας και χαλαζίτης 0 10.000
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) [υγρό] 10.040 10.336
Λιγνίτης 55.500.000 50.800.000
Zεόλιθος 0 166
Αργό Πετρέλαιο (σε βαρέλια) 609.390 514.219
Φυσικό Αέριο (σε Νm3)18 5.415.000 5.062.219
Αλάτι (μη ορυκτό, δι’εξατμίσεως) 189.500 146.402
Ασβεστολιθικά Αδρανή 30.000.000 38.000.000
Αργιλοπυριτικά πετρώματα τσιμεντοβιομηχανίας

(φλύσχης, σχίστης, άργιλος, ψαμμίτης, κερατόλιθος κλπ)

1.400.000 1.500.000
Μάρμαρα σε όγκους (σε κυβ. μέτρα) 220.000 232.000
Ξοφάρια (όγκοι ακανόνιστου σχήματος) 300.000 335.000
Σχιστολιθικές πλάκες (σε κυβ. μέτρα) 180.000 100.000
Μαρμαρόσκονη-μαρμαροψηφίδα21 ΝΑ 6.070
Σμύριδα 4.250 4.800
Αργιλοι Κεραμοποιίας ΝΑ 450.000

   Το συμπέρασμα που προκύπτει απο τον πίνακα αυτον, είναι οτι κάθε άλλο παρά αδρανής είναι η  εξορυκτική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η περετέρω μελέτη κάποιων ορυκτών.

  • Νικέλιο-Νικελιούχοι Λατερίτες: Το 2014, σύμφωνα με την έκθεση, ήταν μια απο τις παραγωγικότερες χρονιές με 18.481 τόνους, αριθμός που είναι πολύ κοντά στα νούμερα του 2012 με τις πωλήσεις τότε να ξεπερνάνε τους 19.071 τόνους δημιουργόντας και ιστορικό ρεκόρ. Η αξία πωλήσεων του νικελίου το 2014 για τη ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ ήταν 223,8 εκ. ευρώ. Συνολικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2014, οι πωλήσεις της ΛΑΡΚΟ από τη διάθεση του συνόλου σχεδόν της παραγωγής της στη διεθνή αγορά ανήλθαν το 2014 σε 237,25 εκατ. ευρώ (από 207,7 εκατ. ευρώ   για το 2013). Σημιώνουμε οτι η ΛΑΡΚΟ έχει το μονοπώλιο στην εκμετάλευση του ελληνικού νικελίου και είναι ιδιωτική εταιρεία στην οποιά το δημόσιο έχει συμφέροντα μόνο μέσω των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος και της ΔΕΗ.
  • Βωξίτης-Αλουμίνα-Αλουμίνιο: Ο βωξίτης αποτελεί το μοναδικό μετάλλευμα/πρώτη ύλη παραγωγής αλουμινίου και έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας.

 

Η παραγωγή πρωτόχυτου Αl για το 2014 από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. (ανήκει στον Όμιλο Μυτιληναίου και μετονομάστηκε σε Αλουμίνιον της Ελλάδας) διατηρήθηκε στα ίδια υψηλά επίπεδα περίπου 173 χιλ. τον. από 169 χιλ. τον. το 2013 επιτυγχάνοντας ετήσια αύξηση 2,3% παρά την μέτρια ζήτηση από την αγορά απορροφώντας στην μεταλλουργική κατεργασία 1.830.996 τον. Βωξίτη (εκ των οποίων οι 417.010 τον. εισαγωγής) δηλ. πάνω από το 75% της εγχώριας παραγωγής βωξίτη.

  Η Ελλάδα είναι η 30η χώρα σε παραγωγή αλουμινίου στον κόσμο και 12η στην ΕΕ. Οι ενδοκοινοτικές εξαγωγές αυξήθηκαν  και είναι συνολικής αξίας 198,3 εκατ. € (έναντι 179,6 εκατ. € το 2013) ενώ οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες αυξήθηκαν και αυτές και είναι αξίας 10 εκατ. € (έναντι 4 εκατ. € το 2013).

Η παραγωγή της ένυδρης αλουμίνας ήταν 131 χιλ. τον. περίπου αξίας 32,2 εκατ. € (για το 2013 είχαμε πωλήσεις 147 χιλ. τον. περίπου αξίας 36 εκατ. €).

Η παραγωγή της άνυδρης αλουμίνας εξήχθη ολοκληρωτικά και απέφερε 30,4 εκατ. ευρώ απο την Ε.Ε. και 54,2 εκατ. ευρώ απο τρίτες χώρες.

Η εγχώρια παραγωγή βωξίτη από τις, Ευρωπαϊκοί Βωξίτες ΑΕ, Δελφοί Δίστομο ΑΜΕ (θυγατρικής της Αλουμίνιον της Ελλάδος) και ΕΛΜΙΝ ΑΕ ανέρχεται σε 1,87 εκατ. Τόνους. Με βάση αυτά τα στοιχεία η Ελλάδα είναι η 1η παραγωγός βωξίτη στην Ευρώπη και όπως αναφέρεται στην αρχη της σελίδας 13 της έκθεσης ο γαλλικός όμιλος KERNEOS S.A. «ελέγχει» πλέον το σύνολο των ελληνικών βωξιτών, μέσω των αγορών και των ενσωματώσεων των υπόλοιπων εταιριών.

  • Μάρμαρα και Φυσικοί λίθοι: Για την διετία 2013-2014, η παραγωγή στο σύνολο των μαρμαρικών προϊόντων και υποπροϊόντων σε επίπεδο επικράτειας ξεπέρασε το 1,3 εκατ. τον. ετησίως. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της υπηρεσίας, η παραγωγή ογκομαρμάρων υπερέβη τα 220 χιλ. κυβ. μ. για το 2013 και τα 232 χιλ. κυβ. μ. για το 2014. Η ελληνική αγορά τελικών προϊόντων μαρμάρου την τελευταία πενταετία παρουσίασε σημαντική μείωση, με μέσο ετήσιο ρυθμό 13%. Οι εισαγωγές μαρμάρου διαχρονικά κυμάνθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Την τελευταία τριετία ιδιαίτερα, παρατηρείται συρρίκνωση των εισαγωγών, στο επίπεδο των 30-33 εκατ. ευρώ ετησίως, εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης του μαρμάρου στην εγχώρια αγορά.

Οι εξαγωγές στο σύνολο του τομέα μαρμάρων και προϊόντων φυσικών λίθων σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ) και την επεξεργασία από το ΥΠΑΠΕΝ, ήταν τόσο για το 2014 όσο και για το 2013, στο επίπεδο των 840-860 χιλ τον. και συνολικής αξίας 240-260 εκατ. € συνεχίζοντας έτσι, την ανοδική τους τροχιά που έχει ξεκινήσει από το 2008. Για τις τρείς ηγέτιδες εταιρίες του τομέα αναφέρονται κέρδη 35,84 εκατ. ευρώ το 2013 και παρόμοια νούμερα για το 2014 (δεν είχε γινει η φορολόγηση οταν γραφτηκε η έκθεση).

  Στις σελίδες  48-49 της έκθεσης βρίσκουμε τα ετήσια έσοδα της πολιτείας από   Μισθώματα-Τέλη-Διοικητικές Κυρώσεις:

 Οι εξορυκτικές επιχειρήσεις εκτός από τους φόρους (…) επιβαρύνονται επίσης με μισθώματα, τέλη και εισφορές. (…)

Μισθώματα. Το άθροισμα παγίων και αναλογικών μισθωμάτων για τα δημόσια λατομεία αδρανών και μαρμάρων που βεβαιώνονται ετησίως από τις αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, δεν υπερβαίνουν τα 5-6 εκατ. ευρώ. Επίσης βεβαιώνονται από το ελληνικό δημόσιο περίπου 2 εκατ. ευρώ (…)και 2,5 εκατ. ευρώ που αφορούν τα λιγνιτωρυχεία που έχουν εκμισθωθεί σε ιδιώτες καθώς και 1,6 εκατ. ευρώ  προερχόμενα από τα δημόσια ορυχεία βιομηχανικών ορυκτών. Αρα, η εκτίμηση για τα ετήσια έσοδα της Πολιτείας από μισθώματα που αφορούν λατομεία και μεταλλευτικές παραχωρήσεις (πλην υδρογονανθράκων και γεωθερμίας), είναι ετησίως περίπου 12 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από την γεωθερμία είναι περίπου 35 χιλ. ευρώ ετησίως.

  Τα τέλη για τα έτη 2013-2014 μέχρι την συγγραφή της έκθεσης δεν είχαν καταβληθεί. Τέλος για διοικητικές κυρώσεις το δημόσιο εισέπραξε  2-3 εκατ. ευρώ, ποινές που αντιστοιχούν σε όλες τις κατηγορίες των ορυκτών.

 

  Η έκθεση συνεχίζει με το ίδιο μοτίβο να αναλύει σχεδόν όλα τα μεταλεύματα του Πίνακα και τα έσοδα από την πώλησή τους στο εξωτερικό, αλλα ο σκοπός δεν είναι να κουραστούμε με τους αριθμούς. Ο σκοπός είναι να δούμε τα συμπεράσματα αυτής της ανάλυσης. Το πρώτο συμπέρασμα είναι οτι το ελληνικό υπέδαφος είναι πλούσιο. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι οτι το εκμεταλεύονται μονοπώλια ή ολιγοπώλια. Το τρίτο συμπέρασμα είναι οτι τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου είναι ελάχιστα σε σχέση με τα κέρδη των εταιριών.  Το τέταρτο συμπέρασμα και ίσως το σημαντικότερο είναι οτι σιγά σιγά η εκμετάλευση των ελληνικών ορυκτών περνάει σε γαλλικούς πολυεθνικούς ομίλους (εκτός από τον βωξίτη οι γαλλικές εταιρίες εκμεταλεύονται κατ’ αποκλιστικότητα και άλλα ορυκτά).

  Εδώ λοιπόν γεννιούνται κάποια ερωτήματα: Σε ποιόν ανήκει η ελληνική γη; Ποιός πρέπει να κερδίζει απο τον ελληνικό ορυκτό πλούτο; Γιατί δεν τον χρησιμοποιούμε προς όφελος της κοινωνίας και για να αυξήσουμε τις εισροές στα ταμεία μας;

  Οι απαντήσεις είναι απλές, η ελληνική γη ανήκει σε κάθε έλληνα πολίτη και πρέπει να εκμεταλεύεται από το κράτος, δημιουργόντας θέσεις εργασίας και τη βαση για τη βιομηχανική ανάπτυξη και την άνθιση του δευτερογενή τομέα. Τα κέρδη απο την εκμετάλευση πρέπει να πηγαίνουν κατευθείαν στο κράτος και να εντάσονται στον κρατικό προυπολογισμό, ενώ τα όποια αποθέματα περισσεύουν  πρέπει να αποθηκεύονται και να θεωρούνται δημόσια περιουσία. Ας μη ξεχνάμε επίσης οτι αποδεδειγμένα, ένα κράτος που λειτουργεί σωστά, μπορεί να δραστηριοποιείται με πολύ λιγότερα έξοδα και συνεπώς να έχει  μεγαλύτερο κέρδος, απ’ ότι μία ιδιωτική εταιρία. Πρέπει επιτέλους να τελειώσει το ξεπούλημα στις πολυεθνικές και να κατοχυρωθεί συνταγματικά η ιδιοκτησία του εδάφους στον ελληνικό λαό.

  Φυσικά δεν πρόκειται να αποπληρωθεί εν μια νυκτή το ελληνικό χρέος ακόμα και αν πουλήθούν  όλα τα ορυκτά ταυτόχρονα για λογαριασμό του δημοσίου. Αλλα για την ανάκαμψη της κοινωνίας χρειάζεται να τεθούν δυνατές βάσεις, μια εκ των οποίων είναι και η εκμετάλευση της ελληνικής γης από το κράτος.

Η έκθεση:  http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=o1emGtXvR2s%3D&tabid=294&language=el-GR

 

Ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση απο την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα του 1981» :


Σε επόμενα άρθρα θα μελετήσουμε τα φυσκά μονοπώλια, την παραγωγή ενέργειας και καύσιμου, την αγροτική πολιτική, την εκβιομηχανοποίηση, την βιοτεχνοποίηση.

The following two tabs change content below.
Κόκκινος Πατέρας

Κόκκινος Πατέρας

Γεννήθηκε το 1867 και απο τότε τυραννάει τον δυτικό πολιτισμό. Το μαύρο ’97 έζησε την προδοσία του παλατιού απο κοντά αλλά δεν παράτησε τη χώρα του και με πολύ κόπο μπήκε απελευθερωτής στη Θεσσαλονίκη το ’12 και στη Σμύρνη το ’19. Ψυχανεμίστηκε τη δεύτερη προδοσία (αυτή του 1922) και έφυγε πριν συμβεί για τη Ρωσία όπου γνώρiσε τον Βλαδίμηρο και τον Ιωσήφ. Ασπάστηκε τις ιδέες τους και απ’ το ’36 και μετά αγωνίστηκε για το δίκιο του πρόσφυγα, του εργάτη και του φτωχού. Συμμετείχε ενεργά στην αντίσταση αλλά απο τις 12/2/1945 εγκατέλειψε κλαίγοντας τον αγώνα και ίδρυσε το στρουμφοχωριό. Το ‘67-‘74 τον αντικατέστησαν με τον Δρακουμέλ και τον φυλάκισαν στη Γυάρο, αλλά τα στρουμφάκια με μαζικό αγώνα κατάφεραν να αποκαταστήσουν τον κόκκινο πατέρα τους. Πλέον ασχολείται με τη διατήρηση της ευημερίας στην αταξική του κοινωνία
Κόκκινος Πατέρας

Latest posts by Κόκκινος Πατέρας (see all)

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *