Φυσικά Μονοπώλια...

Μαρ 30, 2016 by

Σε αυτό το άρθρο θα μελετήσουμε τον δεύτερο κρίκο της παραγωγικής αλυσίδας, τα φυσικά μονοπώλια. Πριν ξεκινήσουμε όμως, είναι απαραίτητο να σημειωθεί οτι αυτού του είδους οι επιχειρήσεις έχουν σκοπό…

read more

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΜΕΡΟΣ Ι)...

Μαρ 8, 2016 by

Από τα μέσα του 2010 μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις έχουν υπογράψει 3 πακέτα μέτρων λιτότητας, 3 μνημόνια και δυο μεσοπρόθεσμα πλαίσια δημοσιονομικής στήριξης…

read more